Ogólnopolski konkurs chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego

Strona główna

Terminarz 60. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego w roku szkolnym 2023/2024:

 23.11-8.12.2023

Rejestracja uczestników Konkursu

 23.11-30.11.2023

Etap szkolny - publikacja zadań na stronie Konkursu

 do 8.12.2023

Przesłanie przez nauczycieli listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

 13.01.2024, godz. 10:00-13:00

II etap - pisemny

 8-9.03.2024

III etap (finał Konkursu) - część teoretyczna i  laboratoryjna 

do 5.04.2024

ogłoszenie wyników Konkursu

5.06.2024
godz. 13:00

Uroczyste zakończenie Konkursu

 


Pełna lista Laureatów i Finalistów LX Konkursu

Zapraszamy Laureatów, wyróżnionych oraz chętnych Finalistów wraz z nauczycielami/opiekunami na zakończenie 60. edycji Konkursu, która odbędzie się 5. czerwca 2024 r. o godz. 13 na Wydziale Chemii UMK w Toruniu.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w zakończeniu.


5.04.2024

Zwycięzcami 60. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego zostali:

I miejsce - Michał Siedlecki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
II miejsce - Mateusz Żukowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
III miejsce - Michał Jarecki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie

Jury Konkursu przyznało tytuł Laureata Konkursu również następującym uczennicom i uczniom:

Marek Lewandowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Piotr Bar
z V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie
Paweł Żurek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Małgorzata Haszler
z Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Wiktor Kępiński
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Jakub Frątczak
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Zuzanna Abramowska
z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
Franciszek Oziębło
z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
Weronika Pawelec
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Marek Gajownik z XII Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
Nikodem Rogaczewski
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie

Pozostali uczestnicy zawodów finałowych otrzymują tytuł Finalisty Konkursu.

Najwyższy wynik z części teoretycznej uzyskał Michał Siedlecki, a z części laboratoryjnej: Mateusz Żukowski i Michał Jarecki.

Gratulujemy wszystkim Laureatom i Finalistom oraz ich Opiekunom naukowym!

Dzięki naszym Sponsorom przyznano również nagrody specjalne dla szkół w postaci voucherów na odczynniki i wyposażenie laboratoriów. Otrzymują je:

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie – dla najlepszej szkoły za znakomite przygotowanie uczniów,

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – dla najlepszej szkoły w Toruniu i regionie oraz drugiej pod względem liczby finalistów,

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu – za bardzo liczny udział i silną reprezentację w zawodach od etapu rejonowego po finał.

Zaświadczenia o uzyskanych tytułach zostaną przesłane zaraz po ostatecznym zatwierdzeniu wyników, natomiast nagrody dla laureatów i szkół zostaną wręczone podczas zakończenia Konkursu (zostanie wysłane powiadomienie o dokładnym terminie).

Szczegółowe wyniki zawodów finałowych

Zadania wraz z przykładowymi rozwiazaniami zostały zamieszczone w folderze Zadania


 

8.02.2024

Uaktualniona lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu (po uwzględnieniu odwołań).

Informacje dla uczestników zawodów finałowych

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników zakwalifikowanych do finału, którzy rezygnują z udziału w zawodach finałowych, o poinformowanie Organizatorów. Przypominamy, że Organizatorzy nie zapewniają noclegów na czas finału oraz nie pokrywają kosztów przejazdów ani noclegów (Regulamin Konkursu).


 

29.01.2024

W zakładce Zadania zamieściliśmy zadania etapu rejonowego wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Statystyki dotyczące zadań (każde zadanie max 20 pkt):

Zadanie A - średnia 11,30; wsp. łatwosci 0,55 (umiarkowanie trudne)
Zadanie B - średnia 6,91; wsp. łatwości 0,35 (trudne)
Zadanie C - średnia 2,50; wsp. łatwości 0,12 (bardzo trudne)
Zadanie D - średnia 5,67; wsp. łatwości 0,28 (trudne)
Zadanie E - średnia 9,84; wsp. łatwości 0,49 (trudne/umiarkowanie trudne)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom uzyskanych wyników!

W etapie rejonowym wzięło ostatecznie udział 238 uczniów z 15 województw. Do zawodów finałowych zakwalifikowano osoby, które uzyskały min. 50% możliwych do uzyskania punktów.

Lista osób zakwalifikowanych do finału

W dniu dzisiejszym i jutrzejszym (tj. do 30 stycznia) do wszystkich uczestników (lub ich nauczycieli) zostaną rozesłane szczegółowe wyniki tego etapu. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy.


 

24.01.2024

Wyniki etapu rejonowego Konkursu (lista finalistów, przykładowe rozwiązania zadań konkursowych) zostaną zamieszczone w poniedziałek, 29. stycznia.


 

9.01.2024

Informacje dla uczestników etapu rejonowego Konkursu


20.12.2023

Przypominamy, że do 22 grudnia czekamy na ostateczne zgłoszenia ośrodków II etapu.


8.12.2023

Na prośbę niektórych szkół przedłużamy zgłoszenie uczestników do II etapu Konkursu do 11. grudnia. Lista ośrodków II etapu jest uzupełniana na bieżąco.


1.12.2023

W folderze Zadania zamieszczono zadania etapu I wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

Czekamy na zgłoszenia uczestników II etapu oraz ośrodków, chętnych do zorganizowania etapu rejonowego. Zaktualizowana lista ośrodków zostanie zamieszczona na stronie w poniedziałek, 4. grudnia.


23.11.2023

Zadania I etapu 60. edycji Konkursu zostały zamieszczone w folderze Zadania.

Zasady przeprowadzenia I etapu Konkursu

Serdecznie zapraszamy do udziału!


 

28.03.2023

Zwycięzcami LIX Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego zostali:

1. miejsce - Pola Ochocka z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie

2. miejsce - Mateusz Żukowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie

3. miejsce - Marek Lewandowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie

Komitet Organizacyjny przyznał równiez tytuły Laureata Konkursu uczestnikom, którzy w zawodach finałowych uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

Pełna lista laureatów

Najwyższy wynik w części teoretycznej uzyskał Piotr Bar z V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie (99,75 pkt/100), a najwyższy (maksymalny) wynik z części laboratoryjnej - Mateusz Żukowski z II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie.

Gratulujemy wszystkim Finalistom i Laureatom oraz ich opiekunom uzyskanych wyników!

Przykładowe rozwiązania zadań części teoretycznej zamieszczono w zakładce Zadania. Rozwiązań części laboratoryjnej nie publikujemy.

Dyplomy dla wszystkich Finalistów oraz nagrody dla Laureatów prześlemy w najbliższym czasie.


 

23.03.2023

Trwa weryfikacja prac konkursowych. Wyniki finału zostaną podane na stronie 28. marca br.

8.03.2023

Zaktualizowana (po uwzględnieniu rezygnacji) lista finalistów Konkursu (pdf, 94 KB)

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dla uczestników finału (poniżej) oraz informację w przypadku rezygnacji z udziału w finale.

4.03.2023

Informacje dla finalistów Konkursu

23.02.2023

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników zakwalifikowanych do finału, którzy rezygnują z udziału w zawodach finałowych, o poinformowanie Organizatorów. Przypominamy, że Organizatorzy nie zapewniają noclegów na czas finału oraz nie pokrywają kosztów przejazdów ani noclegów (Regulamin Konkursu).

8.02.2023

Po II etapie Konkursu wpłynęło 5 odwołań. Po ich rozpatrzeniu Komisja konkursowa postanowiła zakwalifikować do finału dodatkowo dwie osoby.

Uaktualniona lista finalistów 

Osoby zakwalifikowane do finału, które nie wezmą udziału w zawodach finałowych, proszone są o poinformowanie jak najszybciej organizatorów.

2.02.2023

Zawody finalowe konkursu odbędą się w dniach 10-11 marca 2023 (godziny podane w terminarzu powyżej). Część laboratoryjna obejmuje analizę jakościową kationów i anionów (bez analizy płomieniowej); do przygotowania organizatorzy polecają podręcznik:

J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t.1, Wydawnictwo PWN Warszawa 2004 (lub dowolne inne wydanie)

lub dowolny inny podręcznik analizy jakościowej.

30.01.2023

W zakładce Zadania zamieściliśmy zadania II etapu z rozwiązaniami. Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do finału konkursu. Próg kwalifikacji wyniósł 70 pkt/100.

Jednocześnie dziś do końca dnia zostaną wysłane na adresy emailowe opiekunów lub uczestników wyniki szczegółowe II etapu konkursu. W razie nieotrzymania wyników do jutra proszę o kontakt mailowy.

Uczniów zakwalifikowanych do finału, którzy z jakiegoś powodu nie wezmą udziału w zawodach, proszę o jak najszybsze poinformowanie Organizatorów. Bardziej szczegółowe informacje na temat zawodów finałowych podamy w najbliższych dniach.

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom i ich Opiekunom uzyskanych wyników!

Lista osób zakwalifikowanych do finału

26.01.2023

Wyniki II etapu konkursu (lista uczniów zakwalifikowanych do finału) oraz rozwiązania zadań zostaną zamieszczone na stronie w poniedziałek 30. stycznia po godz. 15.

11.01.2023

Zostało to wprawdzie napisane w informacji dla uczestników (link poniżej), ale przypominamy: uczniowie powinni mieć ze sobą przybory do pisania, kalkulator naukowy i legitymację szkolną (do potwierdzenia tożsamości). Wszystkie dane do obliczeń, układ okresowy i niektóre wzory będą w arkuszu zadań, zatem proszę nie przynosić innych tablic itp. pomocy naukowych. Ponieważ konkurs trwa 3 godziny zegarowe, można mieć ze sobą napój i kanapkę/inne przekąski.

Informacja dla uczestników etapu rejonowego konkursu

9.01.2023

Dziś w godzinach popołudniowych do Koordynatorów II etapu zostanie wysłana informacja nt przeprowadzenia II etapu Konkursu wraz z wstępną listą osób deklarujących udział w danym ośrodku. Informacja dla uczestników konkursu pojawi się na stronie 10. stycznia.

3.01.2023

Bardzo prosimy uczestników i ich opiekunów o sprawdzenie listy ośrodków II etapu. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia dodatkowych ośrodków w przypadku braku możliwości dojazdu.

15.12.2022

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz opiekunom za udział w I etapie Konkursu. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 198 uczniów ze szkół z 15 województw. Do 18 grudnia czekamy na zgłoszenia ośrodków, chcących przeprowadzić II etap. Pełna lista ośrodków zostanie zamieszczona na stronie najpóźniej do 22. grudnia. W sprawach indywidualnych prosimy o kontakt mailowy.

2.12.2022

Poniżej znajdują się przykładowe rozwiązania zadań I etapu wraz z kluczem do oceny oraz protokół I etapu. Do II etapu automatycznie kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 15 pkt. O przydziale punktów decyduje nauczyciel/koordynator. W przypadkach wątpliwych prosimy o kontakt. Protokoły prosimy o przesłanie mailem do 9.12. Prace uczniów pozostają u nauczycieli do końca tej edycji konkursu do ew. wglądu Organizatorów. Do 18 grudnia czekamy na zgłoszenia ośrodków, chcacych przeprowafdzić etap rejonowy u siebie.

1.12.2022

Dziękujemy za udział w I etapie konkursu. W piątek 2 grudnia zostaną udostępnione nauczycielom rozwiązania zadań wraz z instrukcją przesłania list uczniów zakwalifikowanych do II etapu.

Zasady przeprowadzenia I etapu 59. edycji Konkursu (pdf, 107 KB)

 20.11.2022

Zadania I etapu zostaną zamieszczone (Menu>Zadania) 21. listopada po godz. 16


 30.03.2022

Zwycięzcami 58. edycji Konkursu zostali:

Roman Buksak z II LO im. Mieszka I w Szczecinie,

Karol Illinicz-Zeydel z IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie,

Maciej Multan z V LO im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie

Pełna lista laureatów 58. edycji Konkursu (pdf, 125 KB)

Najwyższy wynik w części teoretycznej uzyskał Adam Sukiennik z Publicznego Liceum Ogólnokształcacego Politechniki Łódzkiej w Łodzi, natomiast w części laboratoryjnej - Mateusz Jarząbek z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Wszystkim Laureatom i Finalistom oraz ich Nauczycielom gratulujemy uzyskanych wyników. Wszyscy Laureaci i Finaliści konkursu otrzymają stosowne zaświadczenia. Informacje na temat nagród dla Laureatów przekażemy w najbliższych dniach.

Wyniki szczegółowe etapu finałowego

 

28.03.2022

Zadania etapu finałowego wraz z przykładowymi rozwiązaniami znajdują się w zakładce Zadania: Zadania etapu finałowego. Aktualnie trwa ostateczna weryfikacja ocen prac finalistów. Wyniki etapu finałowego zostaną zamieszczone na stronie do 30.03.2022.

 

7.03.2022

Informacje dla uczestników finału Konkursu

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach finałowych prosimy o wcześniejszą informację.

 

9.02.2022

Statystyki II etapu Konkursu

3.02.2022

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom II etapu LVIII edycji konkursu za udział w etapie rejonowym oraz ich Nauczycielom i Opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie uczniów.

Lista osób zakwalifikowanych do finału: Lista

Próg kwalifikacyjny do zawodów finałowych został ustalony na 66 pkt na 100 możliwych do uzyskania. Szczegółowe wyniki zostaną wysłane na adresy mailowe Uczestników i/lub Nauczycieli. 

Zadania wraz z propozycją rozwiązań zostały zamieszczone w zakładce Zadania.

Uwaga: Ze względów organizacyjnych osoby zakwalifikowane do finału, które z jakiegoś powodu nie wezmą udziału w zawodach finałowych (udział w innych konkursach i olimpiadach, inny powód), są proszone o jak najszybsze poinformowanie Organizatorów (na adres: ikoter@umk.pl). W przypadku rezygnacji z udziału miejsce w finale zostanie zaproponowane kolejnej osobie z listy rankingowej.

 

10.01.2022

W razie wątpliwości co do miejsca II etapu, proszę o kontakt: ikoter@umk.pl

8.01.2022

Informacje dla uczestników etapu rejonowegoKonkursu

5.01.2022

Bardzo prosimy szkoły, które dotąd tego nie zrobiły, o potwierdzenie, w którym ośrodku/szkole uczniowie będą pisać etap rejonowy konkursu. Aktualna lista ośrodków jest zamieszczona na stronie II etap - ośrodki. Istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowego ośrodka - czekamy na zgłoszenia najpóźniej do poniedziałku 10 stycznia.

14.12.2021

Na stronie II etap - ośrodki zamieściliśmy listę szkół/innych ośrodków, które na chwilę obecną zadeklarowały chęć przeprowadzenia etapu rejonowego. W związku z COVID-19 i żeby ograniczyć przemieszczanie się uczniów, zachęcamy szkoły do przeprowadzenia tego etapu u siebie - jeśli istnieje taka możliwość (patrz: Zasady organizacji etapu szkolneo i rejonowego poniżej), zwłaszcza w przypadku znacznych odległości i trudności z dojazdem. Szkoły lub inne ośrodki, które wyrażają taką chęć, prosimy o nadesłanie w mailu informacji, zawierającej również imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie tego etapu, kontakt (e-mail, telefon). Prosimy równiez o informację, czy ośrodek może przyjąć uczniów z innych szkół. Jeśli ktoś zadeklarował wczesniej taką chęć, a nie ma go na liście, proszę o wiadomość. Lista będzie uzupełniana na bieżąco.

29.11.2021

Na adresy nauczycieli/opiekunów podane w formularzach rejestracyjnych zostały wysłane przykładowe rozwiązania zadań etapu szkolnego. Jeśli do kogoś nie dotarł email lub adres nie został podany podczas rejestracji, proszę o kontakt: ikoter@umk.pl

15.11.2021

Zadania na etap szkolny (pdf, 169 KB)

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o przedłużeniu tego etapu do 28. listopada br. z uwagi na przygotowania uczniów do I etapu Olimpiady Chemicznej.

Uwaga! Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego w roku szkolnym 2020/2021 (który to etap został odwołany ze względu na pandemię) i chcą wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu, są zwolnieni z udziału w etapie szkolnym. Powinni się zarejestrować na stronie konkursu (nie przechowujemy danych uczestników poprzednich edycji) oraz zgłosić chęć udziału swoim nauczycielom/opiekunom.

 

Prosimy o zapoznanie się zainteresowanych Uczniów oraz ich Opiekunów z Regulaminem Konkursu.

Zasady organizacji etapu szkolnego oraz rejonowego (pdf, 105 KB) - aktualizacja 16.11.2021

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu (pdf, 140 KB)

 


 

 

Szanowni Państwo,

Z żalem zmuszony jestem poinformować, iż po raz kolejny Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego przegrał z COVIDEM.

Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji (wzrost liczby zakażeń, brak planów powrotu uczniów szkół ponadpodstawowych do nauki w szkołach) zmuszony jestem podjąć decyzję o zakończeniu konkursu w bieżącym roku szkolnym, bez przeprowadzenia etapu rejonowego i finałowego.

Dziękuję uczniom i nauczycielom za ich ogromny wysiłek i czas poświęcony na przygotowania do etapu szkolnego oraz do etapu rejonowego. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności z powodzeniem zostaną wykorzystane w dalszej nauce lub podczas egzaminów maturalnych.

Wyrażam także przekonanie, że w kolejnym roku uda nam się wrócić do normalnego trybu nauki i kolejna edycja konkursu będzie mogła się odbyć bez przeszkód.

 

życzę dużo zdrowia,

z poważaniem,

 

Wojciech Kujawski

Przewodniczący Komitetu Głównego Konkursu

 


Zadania na etap szkolny LVII Konkursu znajdują się tutaj:  Zadania etapu szkolnego

(Uwaga: w zad.4 w p. 7 wkradł się błąd. Powinno być oczywiście Rn, nie Ra)

Uczestnicy mają czas do 6.12.2020 do godz. 23:59 na przesłanie rozwiązań zadań do swoich nauczycieli/opiekunów naukowych.

7 grudnia do nauczycieli/opiekunów naukowych (na adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym) zostaną przesłane rozwiązania zadań wraz ze szczegółową punktacją. Listę osób zakwalifikowanych do następnego etapu nauczyciele powinni przesłać do 14.12.2020 (włącznie) wraz z protokołem na adres: konkurschem@umk.pl. Rozwiązania zadań pozostają u nauczycieli do ewentualnego wglądu.

Rejestracja uczestników pozostaje aktywna do 14 grudnia. Jeśli ktoś nie dosłał zgody rodziców/opiekunów prawnych, proszę o wysłanie zgody/zgłoszenia mailem.

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna

Uwaga: z jednego adresu e-mail może zarejestrować się tylko jeden uczestnik

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt, najlepiej mailowy.

Termin etapu rejonowego zostanie najprawdopodobniej przesunięty w związku z nowym terminem ferii zimowych. Bliższe szczegóły na temat tego etapu zostaną podane w grudniu.


W związku z zarządzeniem Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Komitet Główny Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego postanawia co następuje: 

  • Odwołuje się etap finałowy Konkursu, który miał odbyć się w dniach 13-14 marca 2020 r. na Wydziale Chemii UMK w Toruniu 
  • Wszystkim uczestnikom konkursu, zakwalifikowanym do zawodów finałowych, przyznaje się tytuł finalisty Konkursu.  
  • Uczestnikom, zakwalifikowanym do finału Konkursu, którzy uzyskali powyżej 80,0 punktów w etapie rejonowym, przyznaje się tytuł laureata konkursu. Laureaci pierwszych trzech miejsc uzyskują tytuł Zwycięzcy Konkursu.

Laureaci i Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy i stosowne zaświadczenia. 

Lista Laureatów i Finalistów tegorocznego Konkursu 

Finał Konkursu odbędzie się w terminie:

13 marca (piątek), godz. 14:00-17:00 - część laboratoryjna

14 marca (sobota), godz. 8:30-12:00 - część teoretyczna

Zawody będą odbywać się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7

W piątek uczestnicy finału proszeni są o stawienie się na Wydziale najpóźniej o godz. 13:30

Część laboratoryjna Konkursu będzie obejmowała analizę jakościową kationów i anionów.

Informacje dla uczestników finału

W związku z koniecznością wcześniejszego przygotowania stanowisk do części doświadczalnej prosimy o powiadomienie organizatorów (najlepiej mailowo), jeśli dany uczestnik nie będzie obecny na zawodach finałowych.


 

 

Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu (po uwzględnieniu odwołań)

Próg kwalifikacji do finału w tym roku wyniósł 53,5 pkt/100

Wyniki szczegółowe (wraz z punktacją za poszczególne zadania) zostały przesłane na adresy e-mail podane w zgłoszeniu. Jeśli ktoś nie otrzymał wyników, proszę o kontakt mailowy.


 

Dzisiaj (10.12) po południu zostaną wysłane do wszystkich zarejestrowanych uczestników informacje nt etapu rejonowego konkursu. Szczegółowe informacje na temat organizacji tego etapu otrzymają również Koordynatorzy etapu rejonowego.

Etap rejonowy w Rzeszowie rozpocznie się wyjątkowo o godz. 8:00

Jeśli są jeszcze osoby chętne do udziału w Konkursie, proszę o kontakt indywidualny na email.


 

Ponieważ są jeszcze chętni do udziału w konkursie, przedłużamy rejestrację uczestników do poniedziałku 9 grudnia do godz. 10:00. Jeśli ktoś ze zgłoszonych uczestników (niepełnoletnich) nie przesłał zgody rodzica/opiekuna prawnego razem z formularzem, może to zrobić przesyłając skan zgody na adres email lub przynieść podpisaną zgodę na zawody rejonowe.


 

W zakładce Zarejestruj się znajduje się formularz zgłoszeniowy uczestników etapu rejonowego Konkursu. Uczestnicy dokonują rejestracji indywidualnie (Uwaga: nie jest możliwa rejestracja więcej niż jednej osoby z jednego adresu e-mail). W przypadku uczniów niepełnoletnich należy dołączyć skan zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia (wzór do pobrania tutaj). Przed zgłoszeniem udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz informacjami na temat przetwarzania danych osobowych (Regulamin).

Wyniki etapu rejonowego zostaną przesłane na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu oraz adres e-mail nauczyciela/opiekuna naukowego, jeśli został on podany w zgłoszeniu (upewnij się, że osoba ta wyraziła na to zgodę). Nie publikujemy na stronie wyników szczegółowych uczniów niezakwalifikowanych do finału Konkursu.

W razie problemów lub wątpliwości, prosimy o kontakt.


Do 8 listopada włącznie czekamy na zgłoszenia ośrodków chętnych do przeprowadzenia etapu rejonowego Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: konkurschem@umk.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie osoby koordynującej ten etap konkursu.


W etapie szkolnym nie jest wymagana rejestracja. Istnieje możliwość udziału uczniów w etapie rejonowym bez przeprowadzania etapu szkolnego.

Do przeprowadzenia etapu szkolnego można użyć zadań z poprzednich lat lub dowolnych zadań obliczeniowych o zbliżonej trudności. Wybrane zadania ze starszych edycji Konkursu można znaleźć w zakładce Zadania, a także w zbiorze zadań:

M. Pietruszewska, K. Nowakowski, K. Krajewski, G. Wrzeszcz - Zadania konkursowe z chemii, Wyd. UMK, Toruń, 1998 (lub inne wydanie).

Organizacja etapu szkolnego i dobór zadań  leży w gestii nauczycieli z danej szkoły. Nie jest wymagane przesyłanie dokumentacji z tego etapu do Organizatorów.

Aktualna lista ośrodków, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy, znajduje się w zakładce Organizatorzy. Lista jest uzupełniana na bieżąco, w miarę przyjmowania zgłoszeń ośrodków chętnych do przeprowadzenia tego etapu.


 

Konferencja w Toruniu