Ogólnopolski konkurs chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego

Strona główna

Terminarz 58. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego w roku szkolnym 2021/2022*:

 15.11-5.12.2021

Rejestracja uczestników Konkursu

 15-28.11.2021

Etap szkolny - publikacja zadań na stronie Konkursu

 do 5.12.2021

Przesłanie przez nauczycieli listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

 15.01.2022, godz. 10:00-13:00

II etap - pisemny

 11-12.03.2022

11.03.2022, godz. 14:00-17:00 - część teoretyczna

12.03.2022, godz. 9:00-12:00 - część laboratoryjna

III etap (finał Konkursu) - część teoretyczna i lub laboratoryjna 

 

30.03.2022

Zwycięzcami 58. edycji Konkursu zostali:

Roman Buksak z II LO im. Mieszka I w Szczecinie,

Karol Illinicz-Zeydel z IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie,

Maciej Multan z V LO im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie

Pełna lista laureatów 58. edycji Konkursu

Najwyższy wynik w części teoretycznej uzyskał Adam Sukiennik z Publicznego Liceum Ogólnokształcacego Politechniki Łódzkiej w Łodzi, natomiast w części laboratoryjnej - Mateusz Jarząbek z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Wszystkim Laureatom i Finalistom oraz ich Nauczycielom gratulujemy uzyskanych wyników. Wszyscy Laureaci i Finaliści konkursu otrzymają stosowne zaświadczenia. Informacje na temat nagród dla Laureatów przekażemy w najbliższych dniach.

Wyniki szczegółowe etapu finałowego

 

28.03.2022

Zadania etapu finałowego wraz z przykładowymi rozwiązaniami znajdują się w zakładce Zadania: Zadania etapu finałowego. Aktualnie trwa ostateczna weryfikacja ocen prac finalistów. Wyniki etapu finałowego zostaną zamieszczone na stronie do 30.03.2022.

 

7.03.2022

Informacje dla uczestników finału Konkursu

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach finałowych prosimy o wcześniejszą informację.

 

9.02.2022

Statystyki II etapu Konkursu

3.02.2022

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom II etapu LVIII edycji konkursu za udział w etapie rejonowym oraz ich Nauczycielom i Opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie uczniów.

Lista osób zakwalifikowanych do finału: Lista

Próg kwalifikacyjny do zawodów finałowych został ustalony na 66 pkt na 100 możliwych do uzyskania. Szczegółowe wyniki zostaną wysłane na adresy mailowe Uczestników i/lub Nauczycieli. 

Zadania wraz z propozycją rozwiązań zostały zamieszczone w zakładce Zadania.

Uwaga: Ze względów organizacyjnych osoby zakwalifikowane do finału, które z jakiegoś powodu nie wezmą udziału w zawodach finałowych (udział w innych konkursach i olimpiadach, inny powód), są proszone o jak najszybsze poinformowanie Organizatorów (na adres: ikoter@umk.pl). W przypadku rezygnacji z udziału miejsce w finale zostanie zaproponowane kolejnej osobie z listy rankingowej.

 

10.01.2022

W razie wątpliwości co do miejsca II etapu, proszę o kontakt: ikoter@umk.pl

8.01.2022

Informacje dla uczestników etapu rejonowegoKonkursu

5.01.2022

Bardzo prosimy szkoły, które dotąd tego nie zrobiły, o potwierdzenie, w którym ośrodku/szkole uczniowie będą pisać etap rejonowy konkursu. Aktualna lista ośrodków jest zamieszczona na stronie II etap - ośrodki. Istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowego ośrodka - czekamy na zgłoszenia najpóźniej do poniedziałku 10 stycznia.

14.12.2021

Na stronie II etap - ośrodki zamieściliśmy listę szkół/innych ośrodków, które na chwilę obecną zadeklarowały chęć przeprowadzenia etapu rejonowego. W związku z COVID-19 i żeby ograniczyć przemieszczanie się uczniów, zachęcamy szkoły do przeprowadzenia tego etapu u siebie - jeśli istnieje taka możliwość (patrz: Zasady organizacji etapu szkolneo i rejonowego poniżej), zwłaszcza w przypadku znacznych odległości i trudności z dojazdem. Szkoły lub inne ośrodki, które wyrażają taką chęć, prosimy o nadesłanie w mailu informacji, zawierającej również imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie tego etapu, kontakt (e-mail, telefon). Prosimy równiez o informację, czy ośrodek może przyjąć uczniów z innych szkół. Jeśli ktoś zadeklarował wczesniej taką chęć, a nie ma go na liście, proszę o wiadomość. Lista będzie uzupełniana na bieżąco.

29.11.2021

Na adresy nauczycieli/opiekunów podane w formularzach rejestracyjnych zostały wysłane przykładowe rozwiązania zadań etapu szkolnego. Jeśli do kogoś nie dotarł email lub adres nie został podany podczas rejestracji, proszę o kontakt: ikoter@umk.pl

15.11.2021

Zadania na etap szkolny (pdf, 169 KB)

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o przedłużeniu tego etapu do 28. listopada br. z uwagi na przygotowania uczniów do I etapu Olimpiady Chemicznej.

Uwaga! Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego w roku szkolnym 2020/2021 (który to etap został odwołany ze względu na pandemię) i chcą wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu, są zwolnieni z udziału w etapie szkolnym. Powinni się zarejestrować na stronie konkursu (nie przechowujemy danych uczestników poprzednich edycji) oraz zgłosić chęć udziału swoim nauczycielom/opiekunom.

 

Prosimy o zapoznanie się zainteresowanych Uczniów oraz ich Opiekunów z Regulaminem Konkursu.

Zasady organizacji etapu szkolnego oraz rejonowego (pdf, 105 KB) - aktualizacja 16.11.2021

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu (pdf, 140 KB)

 


 

 

Szanowni Państwo,

Z żalem zmuszony jestem poinformować, iż po raz kolejny Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego przegrał z COVIDEM.

Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji (wzrost liczby zakażeń, brak planów powrotu uczniów szkół ponadpodstawowych do nauki w szkołach) zmuszony jestem podjąć decyzję o zakończeniu konkursu w bieżącym roku szkolnym, bez przeprowadzenia etapu rejonowego i finałowego.

Dziękuję uczniom i nauczycielom za ich ogromny wysiłek i czas poświęcony na przygotowania do etapu szkolnego oraz do etapu rejonowego. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności z powodzeniem zostaną wykorzystane w dalszej nauce lub podczas egzaminów maturalnych.

Wyrażam także przekonanie, że w kolejnym roku uda nam się wrócić do normalnego trybu nauki i kolejna edycja konkursu będzie mogła się odbyć bez przeszkód.

 

życzę dużo zdrowia,

z poważaniem,

 

Wojciech Kujawski

Przewodniczący Komitetu Głównego Konkursu

 


Zadania na etap szkolny LVII Konkursu znajdują się tutaj:  Zadania etapu szkolnego

(Uwaga: w zad.4 w p. 7 wkradł się błąd. Powinno być oczywiście Rn, nie Ra)

Uczestnicy mają czas do 6.12.2020 do godz. 23:59 na przesłanie rozwiązań zadań do swoich nauczycieli/opiekunów naukowych.

7 grudnia do nauczycieli/opiekunów naukowych (na adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym) zostaną przesłane rozwiązania zadań wraz ze szczegółową punktacją. Listę osób zakwalifikowanych do następnego etapu nauczyciele powinni przesłać do 14.12.2020 (włącznie) wraz z protokołem na adres: konkurschem@umk.pl. Rozwiązania zadań pozostają u nauczycieli do ewentualnego wglądu.

Rejestracja uczestników pozostaje aktywna do 14 grudnia. Jeśli ktoś nie dosłał zgody rodziców/opiekunów prawnych, proszę o wysłanie zgody/zgłoszenia mailem.

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna

Uwaga: z jednego adresu e-mail może zarejestrować się tylko jeden uczestnik

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt, najlepiej mailowy.

Termin etapu rejonowego zostanie najprawdopodobniej przesunięty w związku z nowym terminem ferii zimowych. Bliższe szczegóły na temat tego etapu zostaną podane w grudniu.


W związku z zarządzeniem Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Komitet Główny Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego postanawia co następuje: 

  • Odwołuje się etap finałowy Konkursu, który miał odbyć się w dniach 13-14 marca 2020 r. na Wydziale Chemii UMK w Toruniu 
  • Wszystkim uczestnikom konkursu, zakwalifikowanym do zawodów finałowych, przyznaje się tytuł finalisty Konkursu.  
  • Uczestnikom, zakwalifikowanym do finału Konkursu, którzy uzyskali powyżej 80,0 punktów w etapie rejonowym, przyznaje się tytuł laureata konkursu. Laureaci pierwszych trzech miejsc uzyskują tytuł Zwycięzcy Konkursu.

Laureaci i Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy i stosowne zaświadczenia. 

Lista Laureatów i Finalistów tegorocznego Konkursu 

Finał Konkursu odbędzie się w terminie:

13 marca (piątek), godz. 14:00-17:00 - część laboratoryjna

14 marca (sobota), godz. 8:30-12:00 - część teoretyczna

Zawody będą odbywać się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7

W piątek uczestnicy finału proszeni są o stawienie się na Wydziale najpóźniej o godz. 13:30

Część laboratoryjna Konkursu będzie obejmowała analizę jakościową kationów i anionów.

Informacje dla uczestników finału

W związku z koniecznością wcześniejszego przygotowania stanowisk do części doświadczalnej prosimy o powiadomienie organizatorów (najlepiej mailowo), jeśli dany uczestnik nie będzie obecny na zawodach finałowych.


 

 

Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu (po uwzględnieniu odwołań)

Próg kwalifikacji do finału w tym roku wyniósł 53,5 pkt/100

Wyniki szczegółowe (wraz z punktacją za poszczególne zadania) zostały przesłane na adresy e-mail podane w zgłoszeniu. Jeśli ktoś nie otrzymał wyników, proszę o kontakt mailowy.


 

Dzisiaj (10.12) po południu zostaną wysłane do wszystkich zarejestrowanych uczestników informacje nt etapu rejonowego konkursu. Szczegółowe informacje na temat organizacji tego etapu otrzymają również Koordynatorzy etapu rejonowego.

Etap rejonowy w Rzeszowie rozpocznie się wyjątkowo o godz. 8:00

Jeśli są jeszcze osoby chętne do udziału w Konkursie, proszę o kontakt indywidualny na email.


 

Ponieważ są jeszcze chętni do udziału w konkursie, przedłużamy rejestrację uczestników do poniedziałku 9 grudnia do godz. 10:00. Jeśli ktoś ze zgłoszonych uczestników (niepełnoletnich) nie przesłał zgody rodzica/opiekuna prawnego razem z formularzem, może to zrobić przesyłając skan zgody na adres email lub przynieść podpisaną zgodę na zawody rejonowe.


 

W zakładce Zarejestruj się znajduje się formularz zgłoszeniowy uczestników etapu rejonowego Konkursu. Uczestnicy dokonują rejestracji indywidualnie (Uwaga: nie jest możliwa rejestracja więcej niż jednej osoby z jednego adresu e-mail). W przypadku uczniów niepełnoletnich należy dołączyć skan zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia (wzór do pobrania tutaj). Przed zgłoszeniem udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz informacjami na temat przetwarzania danych osobowych (Regulamin).

Wyniki etapu rejonowego zostaną przesłane na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu oraz adres e-mail nauczyciela/opiekuna naukowego, jeśli został on podany w zgłoszeniu (upewnij się, że osoba ta wyraziła na to zgodę). Nie publikujemy na stronie wyników szczegółowych uczniów niezakwalifikowanych do finału Konkursu.

W razie problemów lub wątpliwości, prosimy o kontakt.


Do 8 listopada włącznie czekamy na zgłoszenia ośrodków chętnych do przeprowadzenia etapu rejonowego Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: konkurschem@umk.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie osoby koordynującej ten etap konkursu.


W etapie szkolnym nie jest wymagana rejestracja. Istnieje możliwość udziału uczniów w etapie rejonowym bez przeprowadzania etapu szkolnego.

Do przeprowadzenia etapu szkolnego można użyć zadań z poprzednich lat lub dowolnych zadań obliczeniowych o zbliżonej trudności. Wybrane zadania ze starszych edycji Konkursu można znaleźć w zakładce Zadania, a także w zbiorze zadań:

M. Pietruszewska, K. Nowakowski, K. Krajewski, G. Wrzeszcz - Zadania konkursowe z chemii, Wyd. UMK, Toruń, 1998 (lub inne wydanie).

Organizacja etapu szkolnego i dobór zadań  leży w gestii nauczycieli z danej szkoły. Nie jest wymagane przesyłanie dokumentacji z tego etapu do Organizatorów.

Aktualna lista ośrodków, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy, znajduje się w zakładce Organizatorzy. Lista jest uzupełniana na bieżąco, w miarę przyjmowania zgłoszeń ośrodków chętnych do przeprowadzenia tego etapu.


 

Konferencja w Toruniu