Ogólnopolski konkurs chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego

Strona główna

Terminarz 58. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego w roku szkolnym 2021/2022*:

 15.11-30.11.2021

Rejestracja uczestników Konkursu

 15-21.11.2021

Etap szkolny - publikacja zadań na stronie Konkursu

 do 30.11.2021

Przesłanie przez nauczycieli listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

 15.01.2022

II etap - pisemny

 11-12.03.2022

III etap (finał Konkursu) - część teoretyczna i lub laboratoryjna 

 *) terminarz może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Więcej informacji nt rejestracji i przebiegu etapu szkolnego pojawi się na stronie do 22 października 2021 r.


 

Szanowni Państwo,

Z żalem zmuszony jestem poinformować, iż po raz kolejny Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego przegrał z COVIDEM.

Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji (wzrost liczby zakażeń, brak planów powrotu uczniów szkół ponadpodstawowych do nauki w szkołach) zmuszony jestem podjąć decyzję o zakończeniu konkursu w bieżącym roku szkolnym, bez przeprowadzenia etapu rejonowego i finałowego.

Dziękuję uczniom i nauczycielom za ich ogromny wysiłek i czas poświęcony na przygotowania do etapu szkolnego oraz do etapu rejonowego. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności z powodzeniem zostaną wykorzystane w dalszej nauce lub podczas egzaminów maturalnych.

Wyrażam także przekonanie, że w kolejnym roku uda nam się wrócić do normalnego trybu nauki i kolejna edycja konkursu będzie mogła się odbyć bez przeszkód.

 

życzę dużo zdrowia,

z poważaniem,

 

Wojciech Kujawski

Przewodniczący Komitetu Głównego Konkursu

 


Zadania na etap szkolny LVII Konkursu znajdują się tutaj:  Zadania etapu szkolnego

(Uwaga: w zad.4 w p. 7 wkradł się błąd. Powinno być oczywiście Rn, nie Ra)

Uczestnicy mają czas do 6.12.2020 do godz. 23:59 na przesłanie rozwiązań zadań do swoich nauczycieli/opiekunów naukowych.

7 grudnia do nauczycieli/opiekunów naukowych (na adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym) zostaną przesłane rozwiązania zadań wraz ze szczegółową punktacją. Listę osób zakwalifikowanych do następnego etapu nauczyciele powinni przesłać do 14.12.2020 (włącznie) wraz z protokołem na adres: konkurschem@umk.pl. Rozwiązania zadań pozostają u nauczycieli do ewentualnego wglądu.

Rejestracja uczestników pozostaje aktywna do 14 grudnia. Jeśli ktoś nie dosłał zgody rodziców/opiekunów prawnych, proszę o wysłanie zgody/zgłoszenia mailem.

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna

Uwaga: z jednego adresu e-mail może zarejestrować się tylko jeden uczestnik

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt, najlepiej mailowy.

Termin etapu rejonowego zostanie najprawdopodobniej przesunięty w związku z nowym terminem ferii zimowych. Bliższe szczegóły na temat tego etapu zostaną podane w grudniu.


W związku z zarządzeniem Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Komitet Główny Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego postanawia co następuje: 

  • Odwołuje się etap finałowy Konkursu, który miał odbyć się w dniach 13-14 marca 2020 r. na Wydziale Chemii UMK w Toruniu 
  • Wszystkim uczestnikom konkursu, zakwalifikowanym do zawodów finałowych, przyznaje się tytuł finalisty Konkursu.  
  • Uczestnikom, zakwalifikowanym do finału Konkursu, którzy uzyskali powyżej 80,0 punktów w etapie rejonowym, przyznaje się tytuł laureata konkursu. Laureaci pierwszych trzech miejsc uzyskują tytuł Zwycięzcy Konkursu.

Laureaci i Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy i stosowne zaświadczenia. 

Lista Laureatów i Finalistów tegorocznego Konkursu 

Finał Konkursu odbędzie się w terminie:

13 marca (piątek), godz. 14:00-17:00 - część laboratoryjna

14 marca (sobota), godz. 8:30-12:00 - część teoretyczna

Zawody będą odbywać się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7

W piątek uczestnicy finału proszeni są o stawienie się na Wydziale najpóźniej o godz. 13:30

Część laboratoryjna Konkursu będzie obejmowała analizę jakościową kationów i anionów.

Informacje dla uczestników finału

W związku z koniecznością wcześniejszego przygotowania stanowisk do części doświadczalnej prosimy o powiadomienie organizatorów (najlepiej mailowo), jeśli dany uczestnik nie będzie obecny na zawodach finałowych.


 

 

Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu (po uwzględnieniu odwołań)

Próg kwalifikacji do finału w tym roku wyniósł 53,5 pkt/100

Wyniki szczegółowe (wraz z punktacją za poszczególne zadania) zostały przesłane na adresy e-mail podane w zgłoszeniu. Jeśli ktoś nie otrzymał wyników, proszę o kontakt mailowy.


 

Dzisiaj (10.12) po południu zostaną wysłane do wszystkich zarejestrowanych uczestników informacje nt etapu rejonowego konkursu. Szczegółowe informacje na temat organizacji tego etapu otrzymają również Koordynatorzy etapu rejonowego.

Etap rejonowy w Rzeszowie rozpocznie się wyjątkowo o godz. 8:00

Jeśli są jeszcze osoby chętne do udziału w Konkursie, proszę o kontakt indywidualny na email.


 

Ponieważ są jeszcze chętni do udziału w konkursie, przedłużamy rejestrację uczestników do poniedziałku 9 grudnia do godz. 10:00. Jeśli ktoś ze zgłoszonych uczestników (niepełnoletnich) nie przesłał zgody rodzica/opiekuna prawnego razem z formularzem, może to zrobić przesyłając skan zgody na adres email lub przynieść podpisaną zgodę na zawody rejonowe.


 

W zakładce Zarejestruj się znajduje się formularz zgłoszeniowy uczestników etapu rejonowego Konkursu. Uczestnicy dokonują rejestracji indywidualnie (Uwaga: nie jest możliwa rejestracja więcej niż jednej osoby z jednego adresu e-mail). W przypadku uczniów niepełnoletnich należy dołączyć skan zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia (wzór do pobrania tutaj). Przed zgłoszeniem udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz informacjami na temat przetwarzania danych osobowych (Regulamin).

Wyniki etapu rejonowego zostaną przesłane na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu oraz adres e-mail nauczyciela/opiekuna naukowego, jeśli został on podany w zgłoszeniu (upewnij się, że osoba ta wyraziła na to zgodę). Nie publikujemy na stronie wyników szczegółowych uczniów niezakwalifikowanych do finału Konkursu.

W razie problemów lub wątpliwości, prosimy o kontakt.


Do 8 listopada włącznie czekamy na zgłoszenia ośrodków chętnych do przeprowadzenia etapu rejonowego Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: konkurschem@umk.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie osoby koordynującej ten etap konkursu.


W etapie szkolnym nie jest wymagana rejestracja. Istnieje możliwość udziału uczniów w etapie rejonowym bez przeprowadzania etapu szkolnego.

Do przeprowadzenia etapu szkolnego można użyć zadań z poprzednich lat lub dowolnych zadań obliczeniowych o zbliżonej trudności. Wybrane zadania ze starszych edycji Konkursu można znaleźć w zakładce Zadania, a także w zbiorze zadań:

M. Pietruszewska, K. Nowakowski, K. Krajewski, G. Wrzeszcz - Zadania konkursowe z chemii, Wyd. UMK, Toruń, 1998 (lub inne wydanie).

Organizacja etapu szkolnego i dobór zadań  leży w gestii nauczycieli z danej szkoły. Nie jest wymagane przesyłanie dokumentacji z tego etapu do Organizatorów.

Aktualna lista ośrodków, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy, znajduje się w zakładce Organizatorzy. Lista jest uzupełniana na bieżąco, w miarę przyjmowania zgłoszeń ośrodków chętnych do przeprowadzenia tego etapu.


 

Konferencja w Toruniu